Niklas sätter upp ett anpassat brandlarm för en klient - FST Säkerhet

Kundanpassade brandlarm för företag

Olika företag behöver olika lösningar. I detta fall kanske någon behöver trådlöst brandlarm, medan ett annat företag vill ha en annan lösning. Behovet styrs inte bara av verksamhet och lokalernas utformning. Det här är en sektor som är väldigt normstyrd, med lagar och förordningar att anpassa sig till. Utöver detta finns även krav från försäkringsbolag att ta hänsyn till, för att försäkringar ska gälla om olyckan är framme. Som erfaren och certifierad leverantör av brandlarm är vi uppdaterade på alla bestämmelser, och kan hjälpa dig som organisation att välja en lösning som passar. Detta frigör era resurser och du kan fortsätta att ägna dig åt din kärnverksamhet.

Tekniska mervärden

Vi har valt fabrikat som ger tekniska mervärden, som enkelt ger väldigt komplexa funktioner. Exempelvis kan vi samköra brandlarmet mot olika system för att säkerställa processer i olika tillverkningsindustrier. Våra system är IP-baserade vilket, mot konventionella adresserbara brandlarm, öppnar upp möjligheter. Du kan kostnadseffektivt styra och kontrollera brandlarm utsprida över stora geografiska ytor. Våra intelligenta utrymningsskyltar kan tändas eller kryssas över beroende på var brand har inträffat. Utifrån var branddetektorn i larmet har reagerat kan personalen säkert ledas ur lokalerna.

Mathias och Esbjörn kopplar brandlarm mot en tillverkningsindustri - FST Säkerhet

Vi skapar helhetslösningar

Som du ser i exemplen ovan, jobbar vi med ett systemintregrerat tänkande, där de olika säkerhetssystemen kopplas ihop och jobbar tillsammans. Detta skapar ett mervärde i form av bättre kontroll, och generellt en bättre säkerhet. Vi jobbar inte med färdiga lösningar, för det går inte att leverera ett optimalt säkerhetssystem utan flexibilitet. Vi skräddarsyr din säkerhetslösning efter ditt behov, så att du kan känna dig trygg varje dag, året runt.

Jag söker en certifierad anläggarfirma, varför ska jag välja er?

Vi är en anläggningsfirma för brandlarm som tänker lite längre. Förutom att leverera en bra lösning för dig som ställer extremt höga krav på säkerhet, vill vi att anläggningen ska vara lätt att hantera. En av de viktigaste säkerhetsåtgärderna är att din personal faktiskt klarar av larm och annat. Räkna med att vi gör det lilla extra för att ni ska få en trygg lösning som dessutom är lättskött. Vi bygger egna överordnade system för att du ska kunna kontrollera allt med säkerheten från en och samma panel. Kolla gärna våra andra tjänster, och återkom så tittar vi på en helhetslösning.

Vilken är skillnad automatiskt brandlarm och brandvarnare?

Larmet är en viktig del i brandskyddet som ger möjlighet till en snabb och säker släckinsats. Brandlarm varnar för rök och ger möjlighet till en tidig upptäckt av brand. Skillnaden mellan detta och en vanlig brandvarnare, är att larmet kan kopplas till larmcentral och att det är ett mer övergripande system. Brandvarnare är i regel kopplade till detta system på industrier och i andra större byggnader. Det är enklast att tänka sig brandvarnare som en del i ett större brandsäkerhetssystem.

Ta kontakt med oss

Vill du uppdatera ditt skydd mot brand? Ta kontakt med oss så kan vi diskutera ditt behov och ta fram en lösning. Kontakta oss här. Välkommen att höra av dig!

För dig som vill diskutera brandlarm

Vi ställer extremt höga krav på säkerhet och vet att det automatiska brandlarmet är en viktig del i det dagliga brandskyddet. En automatisk brandlarmanläggning blir en vän som aldrig sover, som kan begränsa brandens konsekvenser och ge en säker släckinsats och skyddar så att du kan vidta andra åtgärder. Sätt liv och egendom i första rummet och se till så att alla ska hinna utrymma om olyckan väl är framme. För att vi ska kunna påbörja ett arbete med detta behöver ni kontakta oss. Gör det redan i dag!