Övervakningskamera för övervakning av egendom och bevakning

Vilka typer av övervakningskamera finns det?

Det finns ett stort utbud av kameror i dag. Från vanliga övervakningskameror till intelligenta värmekameror. För dig som ska ha en kamera för övervakning kan det vara överväldigande att sätta sig in i tekniken. Vi på FST hjälper er gärna med att välja rätt övervakningskamera. Vid val av kamera finns det en del tänka på, som kvalitet, nätverksanslutning, optik med mera. Vår utgångspunkt är alltid kundens behov – det är onödigt att skaffa övervakningskameror med en teknik som är långt över ändamålet.

Hur är det med regler och förordningar?

Reglerna kring kameror är väldigt hårt styrda. Det kan krävas tillstånd för att få sätta upp kamera för övervakning, även fast det är i egna lokaler. För att veta vad som är tillåtet krävs kunskap om rådande juridiska bestämmelser, som kan vara väldigt tidsödande och krångliga att sätta sig in i. Som kund vill du förstås fokusera på din kärnverksamhet. Det kan du göra om du anlitar oss på FST för att styra upp din lösning för övervakningskamera. Vi hjälper dig med hela processen, från rådgivning till val av teknisk lösning och tillståndsansökan.

Vill du ha hjälp med detta?
Kontakta oss idag!

Kontakt
Kameraövervakning av verksamhet - FST Säkerhet

Vi hjälper dig med helheten

Vi vill alltid skapa en bra helhetslösning för våra kunder. Därför ser vi till så att våra kamerasystem kan erbjudas som en del av helhetslösningen för teknisk säkerhet, tack vare vår expertis kring integrerade säkerhetssystem. Tanken är att det alltid ska vara enkelt, tryggt och lättförståeligt att hantera våra tekniska lösningar. Samtidigt ska du som kund få full nytta av den senaste tekniken för att skydda din verksamhet. Läs mer om vårt integrerade tänkande här.

Kameraövervakning arbetsplats och kameraövervakning butik - vad gäller?

Kamerabevakningslagen är den som reglerar hur du som affärsinnehavare får använda övervakningskamera som företag. Du kan läsa mer om lagen här. Om du börjar läsa kommer du att inse att det inte alltid är det lättaste att förstå dessa regler. Samtidigt kan det bli väldigt fel om du missuppfattar lagen, med konsekvenser som du som företagare helst undviker. Det är där vi på FST kommer in som en hjälpare. Låt oss ta hand om krånglet, så ser vi till att dina kameror kommer upp på rätt platser. Övervakningen ska ju göra nytta Ta kontakt med oss här.

Vad gäller för kameraövervakning i butik?

Samma lag som ovan reglerar även här: nya kamerabevakningslagen. Den ändrades senast i augusti 2018 för att överensstämma med dataskyddsförordningen (GDPR). I butiker används kameror ofta för att förebygga stöld, men vi vill slå ett slag för vår tjänst videoanalys. Med hjälp av denna smarta tjänst kan du filma dina besökare och se hur de rör sig, på vilka tider med mera. Detta är ett väldigt bra underlag för placering av hyllor, bemanning och en hel del annat. Läs mer om denna spännande tjänst här. Observera att den personliga integriteten alltid måste komma först. I många fall bryter tyvärr företag mot såväl lagar och etik – av ren okunnighet. Men vi hjälper gärna till. Kontakta oss i dag.

Måste jag ansöka om tillstånd?

Privata verksamheter som inte utför en tjänst av allmänt intresse behöver inte längre söka tillstånd. Dock innebär dataskyddsförordningen att den som ska kamerabevaka behöver en rättslig grund för att göra så. En intresseavvägning behöver göras av er – är det motiverat att göra intrång i personlig integritet? Dataskyddsförordningen går in och gör att du som butiksinnehavare blir självreglerande. Det är ert ansvar att förordningen följs och att ingen felaktig insamling av personuppgifter sker. Vi hjälper dig med allt pappersarbete! Välkommen till oss.

Vad är nyttan med övervakning via kamera?

Du får kontroll och kan förebygga brott, och det är även bra med kameramaterial för att utreda brott. Samma sak gäller självklart även för olyckor på arbetsplats och liknande. Det är avskräckande med dels kamerorna i sig, men även skyltar som vanar för övervakning. Det är en tydlig signal om att allmänheten inte har tillträde. Om händelser finns inspelade och dokumenterade är de enklare att analysera i efterhand.

Hur går det till att installera?

Börja med att ta kontakt med oss, så tittar vi på ditt behov av övervaknings kamera. I detta ingår en genomgång av din verksamhet, lokaler och annat – varefter vi tar fram en offert. I denna tar vi med även andra behov som rör den generella säkerheten, då kameraövervakning inte sällan bara är en del av en helhet.