Ett modernt system för passerkontroll utav en specialist - FST Säkerhet

Använd ditt larmsystems fulla potential.

Dagens larmsystem och säkerhetslösningar är betydligt mer tekniska och komplexa än gårdagens, och samtidigt väldigt flexibla. Det går att programmera och skräddarsy den perfekta lösningen, som även synkar med andra befintliga system och lösningar. Det är vad som avses med systemintegrering. Detta kräver avancerade kunskaper, och den kompetensen är vi stolta över att ha.

Kontakta oss med frågor och önskemål

Har du frågor om systemintegrering eller har du specifika önskemål för din verksamhet? Kontakta oss så hjälper vi dig.

KONTAKTA OSS

Några exempel på integrerade system

När det gäller systemintegration är tekniken i dag så utvecklad att det endast är fantasin som sätter begränsningen. Vår styrka sitter inte bara i teknisk kunskap om larmsystem och deras tillämpning – det är vår problemlösningsförmåga och uppfinningsrikedom som gjort att vi kan bli en god leverantör. Några exempel på vad som kan göras med systemintegrering: Om du behöver ha koll på när en dörr öppnas eller stängs kan vi göra så att en kamera slås igång när detta sker. Utrymningsskyltar kan tändas eller släckas beroende på var en brand har utbrutit, något som löses med ett larmsystem som “pratar” med systemet för smarta skyltar. Vissa dörrar kan lösas när en viss händelse inträffar.

Bild på ett smart integrerat system - FST Säkerhet
Systemintegration är en säkerhetsåtgärd

Genom att jobba enhetligt och med system som jobbar ihop, blir tekniken lättare att hantera för människor. Det är just detta vi på FST brinner för – tekniken i människans tjänst. Det är detta synsätt som gör att vi är något av en revolutionär inom en gammal och rätt konservativ bransch. När tekniken börjar anpassas efter människan, istället för tvärtom – då händer det grejer! Intuitiva gränssnitt och lättskötta system gör att människan får mer kontroll, och risken att misstag görs minskar.

Hur går det till rent praktiskt?

Systemintegration innebär att flera befintliga system styrs av en central applikation. För användaren upplevs det som ett och samma system, och för med sig fördelar som bättre fokus. Eftersom det är mindre att hålla reda på med ett centralt system, leder detta till bättre kontroll och därmed minskad risk för misstag. Till företag som tvekar angående integration av sina IT system säger vi så här: det är sannolikt att ni sparar pengar genom att det sker färre misstag. Dessutom går det åt mindre tid med ett samordnad system, då mer information kan hanteras parallellt.